Reglement

Geen wedstrijd zonder een goed reglement. Al hopen we dat we dat niet nodig hebben om de wedstrijd vlot te laten verlopen 😉

REGLEMENT ROCKVONK 2017

ALGEMEEN

 1. Rockvonk 2017 is een provinciaal muziekconcours voor livebands en individuele muzikanten uit Vlaams-Brabant.
 2. Rockvonk 2017 staat open voor alle muziekstijlen: pop, techno, electronica, metal, hiphop, R&B,hardcore, blues, lo/fi,luistermuziek, soul, funk, …
 3. Rockvonk 2017 is een initiatief van de provinciale jeugddienst Vlaams-Brabant, in samenwerking met vzw Het Depot. Bovenstaande partners worden verder in het reglement omschreven als de organisator.
 4. De organisator kan dit reglement eenzijdig wijzigen in het belang van de wedstrijd. De deelnemers worden van mogelijke wijzigingen steeds op voorhand op de hoogte gebracht.
 5. De muziekgroep die vermeld staat op het inschrijvingformulier is de “deelnemer” aan de wedstrijd. Iedere groep duidt een groepsverantwoordelijke aan met wie alle wedstrijdcommunicatie gevoerd wordt.
 6. Bij inschrijving (door middel van registratie via http://vi.be) verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.
 7. De inschrijfperiode loopt van 1 mei 2017 tot en met 1 juli 2017.
 8. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gestolen of beschadigd materiaal.
 9. De beeld‐ of geluidsopnamen die gemaakt worden tijdens de voorrondes en de finale mogen door de organisator gebruikt worden voor promotionele doeleinden. De organisator heeft het recht het ingezonden demo-materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 10. Iedereen die zich inschrijft voor Rockvonk 2017 wordt opgenomen in het centrale adressenbestand van muziekcentrum Het Depot, Poppunt en de jeugddienst Vlaams-Brabant en wordt op de hoogte gehouden van toekomstige provinciale en muzikale projecten.
 11. Correspondentieadres: Roeland Boeve – Het Depot, Martelarenplein 12, Leuven. Telefoon: 016 22 06 03. Mail: roeland@hetdepot.be – Website: www.rockvonk.be. Facebook: www.facebook.com/rockvonk

DEELNAME

Om deel te nemen aan Rockvonk 2017 gelden voor groepen volgende regels:

 1. Inschrijven voor Rockvonk 2017 kan enkel door het invullen van het elektronisch wedstrijdformulier op de website (http://vi.be). Enkel volledig en correct ingevulde formulieren komen in aanmerking. Elke deelnemer dient minimum drie tracks te uploaden via het elektronisch deelnemersformulier.
 2. Minstens de helft van de groepsleden is gehuisvest in Vlaams-Brabant.
 3. Minstens de helft van de groepsleden is jonger dan 30 jaar op 1 juli 2017.
 4. Voor elke soloartiest geldt dat deze officieel in Vlaams-Brabant woont en jonger is dan 30 jaar op 1 juli 2017.
 5. De finalisten van de vorige edities van Rockvonk zijn uitgesloten van deelname.
 6. Elke band kan slechts deelnemen aan 1 provinciaal popconcours (De Zes, Oost.Best!, Westtalent, Rockvonk, en Limbomania).

 

JURY

 1. Rockvonk 2017 werkt met verschillende autonome jury’s. Er is een demojury, een voorrondejury en een finalejury. Die kunnen (deels) dezelfde leden bevatten maar dat is geen noodzakelijke voorwaarde. Noch over de samenstelling, noch over de beslissingen van deze jury kan worden gecorrespondeerd.
 2. De demojury selecteert op basis van de inzendingen 32 bands. Deze treden op verspreid over de 4 regionale voorrondes. Elke voorronde spelen 8 bands. De jury van de voorrondes kiest 16 bands die doorstoten naar de halve finale. De jury van de halve finales kiest uiteindelijk 8 finalisten.
 3. Om praktische of kwalitatieve redenen kan de jury beslissen voor elke ronde meer of minder bands te selecteren indien ze dit nodig acht.
 4. De voorrondejury volgt alle concerten en kiest onmiddellijk na afloop van de laatste voorronde de groepen voor de halve finales. In theorie kunnen uit één voorronde alle groepen geselecteerd worden, uit een andere voorronde geen enkele groep.
 5. Een uur na afloop van de finale kiest de finalejury de plaatsen 1, 2 en 3.

 

VOORRONDES, HALVE FINALES EN FINALE

 1. (Een vertegenwoordiger van) elke deelnemer dient aanwezig te zijn op de algemene briefing voor de aanvang de wedstrijdavond.
 2. Het stagemanagement is in handen van de organisatie van Rockvonk 2017.
 3. De groepen maken gebruik van dezelfde PA- en lichtapparatuur (voorzien door de organisator). Elke band werkt met dezelfde geluids- en lichttechnici. Indien een band een eigen geluidsmixer heeft, mag die voor en tijdens het optreden richtlijnen doorgeven aan de geluidstechnicus. Zelf mixen is echter niet toegelaten.
 4. Het optreden van iedere groep duurt tijdens de voorrondes, halve finale en finale maximaal 20 minuten en maximaal 4 nummers. Slechts 1 cover is toegelaten.
 5. Elke geselecteerde groep krijgt begin september een fiche doorgestuurd met alle concrete praktische en technische gegevens als ook vragen om in te vullen: locatie, timing, PA, stageplan, afspraken m.b.t. de line-up, enz.
 6. Met elke finalist wordt er een overeenkomst afgesloten die alle rechten en plichten van de groep en organisator duidelijk bepaalt/afdekt.

 

FacebookTwitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


× een = 6

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>